POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie 02-776, przy ul. Dereniowej 2/103 (dalej ”Simon says”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000745763, nr NIP 9512468389, REGON 381124066, adres e-mail: szkola@simonsays.pl informuje, że przetwarza i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresach:

  1. Do celów marketingu produktów i usług własnych Simon says. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Simon says.
  2. adres e-mail – celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, także w formie newslettera, informacji handlowych przesyłanych przez Simon says. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Simon says.
  3. adres e-mail – w celu kierowania do Ciebie przez Simon says marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tablet, komputer podłączony do Internetu). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym Simon says.

Masz prawo powyższe zgody odwołać w każdym czasie, informując o tym Simon says za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Szkola@simonsays.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych przetwarzaniem danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie 02-776, przy ul. Dereniowej 2/103 (dalej ”Simon says”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000745763, nr NIP 9512468389, REGON 381124066, adres e-mail: szkola@simonsays.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez Simon says na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Masz prawo:

  1. W dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Simon says dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokonywane w celach marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: szkola@simonsays.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Simon says nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Simon says może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z Simon says szczególności podmiotom świadczącym usługi IT (n np.: platforma do obsługi szkoły LangLion, zewnętrzna księgowość).

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Simon says wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.