Jak pomóc dziecku odnieść sukces w nauce języków obcych i w życiu?

Every child can be a superhero!
Jak pomóc dziecku odnieść sukces w nauce języków obcych i w życiu?

Współcześni rodzice są świadomi jak ważna jest znajomość języków obcych, nie tylko języka angielskiego, którego znajomość traktują jako coś oczywistego, ale dbają także o wczesną  edukację  kolejnych języków obcych u swoich dzieci, np. coraz większym powodzeniem cieszą się kursy języka hiszpańskiego.  

Umiejętność komunikowania się w językach obcych to dzisiaj nie wybór, lecz konieczność – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku. Zaleca się, by od najmłodszych lat wzbudzać w dzieciach ciekawość różnymi kulturami i językami. Znajomość języka obcego to bezterminowy bilet komunikacji z ludźmi na całym świecie. 

Zaplanowana ścieżka rozwoju językowego dziecka, wyznaczone cele nauki podzielone na mniejsze etapy, powierzenie procesu nauki przeszkolonym profesjonalistom, systematyczność i przyjemność z nauki to bez wątpienia klucz do wielojęzyczności każdego dziecka.. 

W osiągnięciu sukcesu Twojego dziecka istotną rolę odgrywa odpowiedni przewodnik – wspierający nauczyciel stosujący różnorodne aktywności, dostosowane do potrzeb i potencjału Twojego dziecka.

Oprócz systematycznego efektywnego kształcenia dziecka, bardzo ważnie jest odpowiednie nastawienie do nauki.

MINDSET- co to takiego i dlaczego jest tak ważne?

W książce „Nowa psychologia sukcesu”  Carol Dweck- profesor psychologii z kilkudziesięcioletnim stażem wyjaśnia, że każdy z nas może rozwinąć wiele umiejętności, ale to czy je rozwiniemy zależy w dużej mierze od naszego nastawienia do rozwoju, chodzi właśnie o MINDSET.

Według autorki wyróżniamy dwa rodzaje nastawienia:

 • FIXED MINDSET – umysł nastawiony na trwałość
 • GROWTH MINDSET – umysł nastawiony na rozwój

Różnicę miedzy Fixed Mindset a Growth Mindset obrazuje poniższa infografika:

Wiele badań pokazuje, że dzieci, które mają nastawienie na rozwój (Growth Mindset) osiągają znacznie lepsze wyniki edukacyjne oraz lepiej odnajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, co przekłada się na ich sukcesy w życiu.

Zachęcam do  obejrzenia filmików – bajek z dzieckiem, które pomogą zrozumieć, jak ważne jest nasze nastawienie w edukacji i codziennym życiu.

To historia dwóch nasion – obydwóch zasianych tego samego dnia, w tej samej glebie, w tej samej grządce ogrodowej. Jeden ma nastawienie na rozwój — z ciekawym pragnieniem rozwoju i dotarcia do świata zewnętrznego — podczas gdy drugi ma nastawienie stałe — wypełniony strachem i wybiera pozostawanie w stagnacji na swojej ziemi.

Ta historia omawia cechy stałego nastawienia i nastawienia na rozwój. Obala mit perfekcji i uczy uczniów doceniania ich błędów i niepowodzeń. Wyjaśnia, że ​​strach jest naturalną, uniwersalną emocją, a wyzwania pomagają uczniom się rozwijać.

Kolejna historia nosi tytuł „Bubble Gum Brain” autorstwa Julii Cook i opowiada o Gum Brain i Brick Brain: dwójce dzieci o BARDZO różnych poglądach. Bubble Gum Brain – o mózgu jak guma do żucia lubi uczyć się nowych rzeczy i nie martwi się popełnianiem wielkich błędów. Brick Brain – o mózgu z cegły jest przekonany, że wszystko jest w porządku tak, jak jest i niewiele może zrobić, aby to zmienić, więc po co próbować?

Gdy chłopiec o mózgu z gumy do żucia pokazuje chłopcu o ceglanym mózgu, jak zdjąć opakowanie, Brick Brain zaczyna zdawać sobie sprawę, o ile fajniejsza może być szkoła… i życie…!
Ta twórcza historia uczy dzieci (i dorosłych) cennej lekcji, że „stawanie się jest lepsze niż bycie”, co może otworzyć drzwi do zupełnie nowego świata możliwości!

Podsumowując, Every child can be a Superhero –  Każde dziecko może odnosić sukcesy i zmieniać świat. Pomocne w tym będą na pewno nie tylko kompetencje językowe, ale także rozwijanie u dzieci nastawienia na rozwój- Growth Mindset:

 • otwarty umysł z nastawieniem na rozwój,
 • pozytywne myślenie,
 • determinacja, motywacja i cierpliwość
 • akceptacja błędów jako naturalnego etapu w procesie edukacji
 • umiejętność przekształcania negatywnych myśli w pozytywne – Nie potrafię tego JESZCZE
 • świadomość, że inteligencja i talent nie są wrodzone, lecz możemy je rozwijać
 • wyzwania to okazja do rozwoju
 • sukces innych to inspiracja
 • krytykę traktuję jako cenna informację, przydatna dla mojego rozwoju

Żródła: www.mindsetworks.com/

https://www.juliacookonline.com/2018/06/16/bubble-gum-brain-ready-get-mindset-grow/