10 informacji, które powinieneś wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

 1. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to egzamin obowiązkowy, który zdaje każde dziecko w Polsce. Nie istnieje minimalna liczba punktów, którą należy zdobyć na tym egzaminie. Cała sesja egzaminacyjna trwa 3 dni, a język obcy zdaje się ostatniego, trzeciego dnia.
 2. W tym roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja, test z języka angielskiego odbędzie się w czwartek 25 maja 2023r.
 3. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wynosi 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 4. Poziom egzaminu określono jako A2/A2+ w skali CEFR.
 5. Egzamin z języka angielskiego ma wyłącznie formę pisemną. Pierwszy egzamin ustny z języka angielskiego uczniowie szkół państwowych będą mieli okazję zdawać dopiero podczas matury ustnej (!). Dzieci, które zdają egzaminy Cambridge, już w wieku 8 lat mogą przystąpić do egzaminu zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Dlaczego warto, aby dziecko zdawało egzaminy Cambridge, możecie przeczytać TU.
 6. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 45-55 zadań:
  – rozumienie ze słuchu
  – znajomość funkcji językowych
  – rozumienie tekstów pisanych
  – znajomość środków językowych
  – wypowiedź pisemna (50-120 wyrazów)
 7. Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych:

  Zadania zamknięte:
  -zadania wielokrotnego wyboru
  -dobieranie
  -układanie zdań z podanych elementów
  Zadania otwarte:
  -zadania z lukami
  -odpowiedzi na pytania
  -parafraza zdań
  -tłumaczenie na język angielski
 8. Podczas egzaminu z języka angielskiego uczeń będzie musiał wykonać następujące zadania:-Rozumienie ze słuchu: Uczeń dwukrotnie wysłuchuje nagrania w języku angielskim i zaznacza wybraną odpowiedź.-Znajomość funkcji językowych: Tu zostanie sprawdzone czy uczeń zna zwroty i wyrażenia używane w codziennych sytuacjach. Tutaj pojawią się opisy sytuacji do których należy dobrać odpowiednie odpowiedzi.-Rozumienie tekstów pisanych: Ta część egzaminu polega na przeczytaniu jakiegoś tekstu i odpowiedzeniu na pytania na jego podstawie.

  -Znajomość środków językowych: W tej części egzaminu sprawdzana jest znajomość gramatyki. Pytania jakie pojawiają się tutaj to pytania wielokrotnego wyboru, tłumaczenie zdań na język angielski, dobieranie i uzupełnianie luk.

  -Wypowiedź pisemna: Wypowiedź pisemna polega na napisaniu krótkiego tekstu (50-120 słów): notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pocztówki, wiadomości email lub wpisu na blogu. W wypowiedzi należy zawrzeć trzy informacje podane w poleceniu.

 9. Egzamin ósmoklasisty obejmuje zaledwie siedem, z dwunastu czasów w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Konstrukcja „be going to”, Konstrukcja „have to”, Konstrukcja „would like to”. Dokładny zakres materiału do egzaminu ósmoklasisty możecie pobrać TU. Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdziecie TU.
 10. Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?
  Nie ma lepszej metody niż systematyczność dlatego zachęcamy do nauki języka dużo wcześniej niż w ósmej klasie. Dla dzieci, które systematycznie uczyły się języka angielskiego, egzamin ósmoklasisty to bułka z masłem. Zawsze jednak warto dodatkowo zapisać dziecko na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, podczas którego dziecko nauczy się przydatnych technik egzaminacyjnych, oswoi z formą egzaminu i przygotuje na sukces.