Angielski online dla dzieci w wieku 12-16 lat

Kurs j. angielskiego online z lektorem na żywo: Intensywny, starannie uporządkowany i sprawdzony program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 12-16 lat, przygotowujący dzieci do najważniejszych egzaminów: Cambridge KET, PET, FCE i egzaminu ósmoklasisty. Celem kursu jest uporządkowanie dotychczasowej wiedzy gramatycznej, wzbogacanie słownictwa i rozwijanie umiejętności komunikacji w j. angielskim.

Nasz kurs j. angielskiego dla 12-latków, 13-latków, 14-latków, 15-latków, 16-latków jest:

Jaki jest koszt kursu?

Grupa 3 - 5 osób
10 x 389 PLN/ 2x 90 min
10x 295 PLN/ 2x 60 min
grupy 3-5 osobowe
10 rat x 389 zł lub 295 zł?
Rabat dla rodzeństwa - 50 zł?
Rabat kontynuacja nauki - 50zł?
Rabat na kolejny kurs - 50zł?
180 zł materiały do nauki?
zajęcia indywidualne
130 PLN/h
Ustalamy indywidualnie
Czas trwania lekcji : 60 min
Ustalamy raty miesięczne
Rabat dla rodzeństwa - 50 zł?
Rabat kontynuacja nauki - 50zł?
Rabat na kolejny kurs - 50zł?
180 zł materiały do nauki?

Co otrzymujesz ?

opinie

często zadawane pytania

Jakie materiały do nauki otrzyma moje dziecko?

Dzieci w wieku 12-16 lat w roku szkolnym otrzymują podręcznik z ćwiczeniami w formie online i worek na materiały.

Czego moje dziecko nauczy się na kursie j. angielskiego?

Kurs przygotowuje dzieci do międzynarodowych egzaminów Cambridge Ket, Pet, FCE i egzaminu ósmoklasisty. Rozwija wszystkie kompetencje językowe z naciskiem na komunikację. W Polsce pierwszy egzamin ustny z angielskiego to egzamin maturalny (!). Każdy egzamin Cambridge oprócz części pisemnej składa się z części ustnej. Zapisując dziecko na kurs w naszej szkole rodzic ma pewność, że praktyczna komunikacja w j. angielskim jest celem i priorytetem zajęć językowych.

Jak rodzic będzie informowany o postępach dziecka?

Rodzice mają stały kontakt z lektorem, wgląd do dziennika elektronicznego z informacjami o obecnościach, realizowanym materiale, pracach domowych i ocenach. Otrzymują także raporty semestralne i oceny opisowe. Uczniowie piszą systematycznie testy i egzaminy próbne.

Czy moje dziecko musi zdawać egzaminy Cambridge?

Wszyscy uczniowie w wieku 12-16 lat zdają egzaminy próbne, organizowane bezpłatnie w naszej szkole. Tylko chętne dzieci przystępują do egzaminów Cambridge w ośrodku egzaminacyjnym. O możliwości przestąpienia do egzaminów będziemy Państwa informować mailowo.

Czy w przypadku choroby zajęcia przepadają?

Nie, zajęcia można odrobić w innym terminie lub skorzystać z opcji zajęć online, które gwarantują płynność procesu edukacji językowej np. w przypadku przymusowej kwarantanny. Zawsze staramy się umożliwić odrobienie zajęć. Prosimy zgłosić się do sekretariatu swojej szkoły w celu ustalenia szczegółów.

Czy zadawane są prace domowe?

Tak, bardzo mocno stawiamy na autonomiczny rozwój dziecka. Dzieci mają zadawane prace domowe, które potrafią wykonać samodzielnie. Zależy nam na rozwijaniu autonomii uczniów i rozwijaniu w nich umiejętność samodzielnego uczenia się.