Dlaczego warto, by Twoje dziecko zdawało egzaminy Cambridge YLE?

Po pierwsze – wyznaczają cel nauki.

Egzaminy Cambridge YLE dla najmłodszych to seria trzech międzynarodowych, motywujących testów, które przeznaczone są specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i sprawdzają ich umiejętności językowe poprzez zabawę.

Po drugie –  mierzą poziom nauczania.

Egzaminy te wyznaczają uczniom cel i jasną ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych od poziomu A1 do A2. Dzieci mogą zdawać egzaminy Cambridge na trzech poziomach trudności testów – Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers. Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Warto, by Twoje dziecko zdawało testy Cambridge YLE ponieważ:

  • wiarygodnie odzwierciedlają kompetencje językowe Twojego dziecka;
  • obejmują wszystkie główne odmiany języka angielskiego (odmianę brytyjską i amerykańską);
  • skonstruowane są tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje wszystkich dzieci, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
  • bardzo ważny aspekt psychologiczny: egzaminy pozwalają dzieciom w przyjazny i łagodny sposób zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami, odczarowują złe skojarzenie ze słowem “egzamin”, które może budzić lęk. Testy przebiegają bezstresowo, mają m. in. formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu nadzoruje polska koordynatorka.
  • motywują, wzmacniają wiarę dziecka w siebie, i przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i zdawania coraz trudniejszych egzaminów.
  • dają pozytywny feedback, ponieważ kończą się zawsze pozytywnym rezultatem, który pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i stopień przygotowania do nauki na kolejnym poziomie.
  • dzieci lubią uczyć się do testów Cambridge YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem.

Zdany egzamin Cambridge English daje Twojemu dziecku honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR).

Test Cambridge YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

  • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)

Każdy egzamin trwa od 45 min do 75 min.

Jak oceniane są egzaminy Cambridge YLE? Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać?

Część ustna oceniana jest na miejscu przez egzaminatorów Cambridge English Language Assessment.
Wyniki testu znane są po około czterech tygodniach. Centrum Egzaminacyjne organizujące test nie ma wpływu na wynik testu.

Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat Cambridge English. Na certyfikacie widoczna jest ilość zdobytych przez dziecko „tarcz”. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 „tarcz”, co razem daje wynik 15 tarcz. Uzyskany rezultat pozwala ocenić, czy dziecko jest gotowe do nauki na kolejnym poziomie Cambridge.

Nasi uczniowie to Superbohaterowie, którzy są dumnymi posiadaczami certyfikatów Cambridge. W Simon says wszystkie dzieci podążają ścieżką językową wyznaczoną przez egzaminy Cambridge, wszystkie dzieci zdają egzaminy próbne, a chętni uczniowie mają co roku możliwość przystąpienia do egzaminu.

Zapraszamy na Dni Otwarte we wrześniu: KLIK